Prywatność

Ochrona danych

Uwaga ogólna i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Lukas Milkowski
Huvestraße 19
40589 Düsseldorf

 

Organ odpowiedzialny samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, dane kontaktowe itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym ma siedzibę nasza firma. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobom trzecim. Jest udostępniany w formacie do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania

Masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu, ich odbiorcach i celu przetwarzania oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z opcji kontaktowych wymienionych w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, nasza strona internetowa korzysta z SSL lub. Szyfrowanie TLS. Oznacza to, że dane, które przesyłasz za pośrednictwem tej witryny, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po linii adresowej „https: //” przeglądarki oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w plikach dziennika serwera. To są:

  • Odwiedzona strona w naszej domenie
  • Data i godzina żądania serwera
  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • adres IP

Nie ma połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Przetwarzanie danych opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy kupna i wysyłki towaru

Dane osobowe są przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście realizacji umowy. Stronami trzecimi mogą być na przykład dostawcy usług płatniczych lub firmy logistyczne. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to wyraźną zgodę.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z określonych funkcji. Przesyłane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej oferty lub usługi. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, np. Technicznych, poinformujemy Cię o tym mailowo. Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Przechowujemy dane zebrane podczas rejestracji przez okres, w którym jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Twoje dane zostaną usunięte, jeśli anulujesz rejestrację. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Formularz kontaktowy

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania lub udostępnienia na dalsze pytania. Dane te nie będą przekazywane dalej bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem.

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub nie będzie już potrzeby przechowywania danych. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Okres przechowywania uwag i uwag

Treści i komentarze, a także powiązane dane, takie jak adresy IP, są zapisywane. Treści pozostają na naszej stronie internetowej, dopóki nie zostaną całkowicie usunięte lub musiały zostać usunięte ze względów prawnych.

Wpisy i komentarze są zapisywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mailem. Plik Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Zapisz się do komentarzy

Jako użytkownik naszej witryny możesz subskrybować komentarze po zarejestrowaniu się. E-mailem potwierdzającym sprawdzimy, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. W każdej chwili możesz zasubskrybować komentarze, korzystając z linku czyli w e-mailu subskrypcji, zrezygnuj z subskrypcji. Dane wprowadzone do konfiguracji subskrypcji zostaną usunięte w przypadku anulowania. Jeśli te dane zostały nam przekazane w innych celach i gdzie indziej, pozostaną kontynuuj z nami.

Dane z newslettera

Aby móc wysyłać nasz newsletter, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail. Konieczna jest weryfikacja podanego adresu e-mail i wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są dobrowolne. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

Dane podane przy rejestracji do newslettera przetwarzane są wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Nieformalne jest wystarczające do odwołania Powiadomienie e-mailem lub możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z łącza „Anuluj subskrypcję” w biuletynie. Odwołanie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane wprowadzone do konfiguracji subskrypcji zostaną usunięte w przypadku anulowania. Jeśli te dane zostały nam przekazane w innych celach i gdzie indziej, pozostaną z nami.

Youtube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek YouTube do integracji i wyświetlania treści wideo. Dostawcą portalu wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kiedy odwiedzasz stronę ze zintegrowaną wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. To informuje YouTube, do których z naszych stron masz dostęp.

YouTube może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu, jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube. Możesz temu zapobiec, wylogowując się wcześniej.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ciasteczka

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą.

Niektóre pliki cookie to „pliki cookie sesji”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Jednak inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki sam ich nie usuniesz. Takie pliki cookie pomagają nam wrócić do Rozpoznaj naszą stronę internetową.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej możesz monitorować, ograniczać lub zapobiegać ustawianiu plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookie mogą ograniczać funkcjonalność naszej strony internetowej.

Podstawą ustawienia plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz skorzystać (np. Koszyk), jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tego Witryna internetowa Mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i sprawnego świadczenia naszych usług. Jeśli zostaną ustawione inne pliki cookie (np. Do funkcji analitycznych), zostaną one użyte w tym celu Polityka prywatności traktowana oddzielnie.

Google Analytics

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą usługi analizy sieciowej jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa „plików cookie”. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to zwykle USA.

Pliki cookie Google Analytics są ustawiane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i, jeśli to konieczne, reklam.

Anonimizacja adresów IP

Używamy Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Gwarantuje, że Google wykorzystuje Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym skraca się przed wysłaniem do USA. Mogą wystąpić wyjątkowe przypadki, w których Google przesyła pełny adres IP na serwer w USA i tam go skraca. W naszym imieniu Google będzie wykorzystywać te informacje do monitorowania korzystania z witryny oceny w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia nam innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z internetu. Nie ma połączenia danych przekazywanych przez Google Analytics Adres IP z innymi danymi z Google.

Wtyczka przeglądarki

Można zapobiec ustawianiu plików cookie przez przeglądarkę internetową. Może to jednak ograniczyć niektóre funkcje naszej strony internetowej. Możesz również rejestrować dane dotyczące korzystania z witryny, w tym adres IP zapobiec dalszemu przetwarzaniu przez Google. Możesz to zrobić, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec zbierania danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics.

Szczegółowe informacje na temat obsługi danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówienia

Aby w pełni przestrzegać ustawowych wymogów dotyczących ochrony danych, zawarliśmy z Google umowę o realizację zamówień.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Może być używany do tworzenia raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach z Google, a także z danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Nie ma możliwości przypisania danych do konkretnej osoby. W każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję. Możesz to zrobić za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabraniając gromadzenia danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w sekcji „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

PayPal

Nasza strona internetowa umożliwia płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Jeśli płacisz za pomocą PayPal, wprowadzone dane płatności zostaną przesłane do PayPal.

Twoje dane są przekazywane do PayPal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Operacje przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Klarna

Nasza strona internetowa umożliwia płatności za pośrednictwem Klarna. Dostawcą usługi płatniczej jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Płacąc za pomocą Klarna (rozwiązanie kasowe Klarna), Klarna zbiera od Ciebie różne dane osobowe. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Klarna pod adresem: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna używa plików cookie do optymalizacji rozwiązania kasowego Klarna. Ta optymalizacja stanowi uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Twoim urządzeniu. Pliki cookie Klarna pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Szczegóły dotyczące korzystania z plików cookie Klarna można znaleźć pod adresem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Twoje dane są przekazywane do Klarna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Operacje przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Natychmiastowy przelew bankowy

Nasza strona internetowa umożliwia płatności za pośrednictwem „Sofortüberweisung”. Dostawcą usług płatniczych jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium.

Dzięki procedurze „Sofortüberweisung” otrzymujemy od Sofort GmbH potwierdzenie płatności w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast zacząć wywiązywać się z naszych zobowiązań.

W przypadku płatności „Sofortüberweisung” Twój PIN i TAN są wysyłane do Sofort GmbH. Dostawca płatności zaloguje się następnie do Twojego konta bankowego online, automatycznie sprawdzi saldo konta i dokona przelewu. Oto jeden natychmiastowe potwierdzenie transakcji. Twoja sprzedaż, linia kredytowa Twojego debetu oraz istnienie innych rachunków i ich stanów magazynowych są również automatycznie sprawdzane po zalogowaniu.

Oprócz kodu PIN i TAN przesyłanie do Sofort GmbH obejmuje również dane dotyczące płatności i dane osobowe. Twoje dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer (y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz, w stosownych przypadkach, inne osoby do przetwarzania płatności niezbędne dane. To przekazanie danych jest konieczne, aby ustalić Twoją tożsamość bez wątpienia i zapobiec próbom oszustwa.

Przekazanie danych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę możliwy. Operacje przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Szczegółowe informacje na temat płatności za pomocą Sofortüberweisung można znaleźć pod adresem: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

Wtyczka Twittera

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji serwisu Twitter. Dostawcą jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Podczas korzystania z Twittera i funkcji „Retweet” odwiedzane strony internetowe są łączone z Twoim kontem na Twitterze i publikowane w kanale Twittera. W ten sposób dane są przesyłane do Twittera. O treści przesłanych Nie znamy żadnych danych ani wykorzystania tych danych przez Twittera. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy.

Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze: https://twitter.com/account/settings

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Nasza strona internetowa korzysta z Google AdWords. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

AdWords to program reklamowy online. W ramach programu reklamowego online stosujemy śledzenie konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google, ustawiany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu. Pliki cookie Google AdWords tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Google i możemy stwierdzić z pliku cookie, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na naszą stronę internetową.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Pliki cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy korzystają ze śledzenia konwersji. Klienci AdWords Dowiedz się, ilu użytkowników kliknęło Twoją reklamę i zostało przekierowanych na strony z tagiem śledzenia konwersji. Jednak klienci AdWords nie otrzymują żadnych informacji, które pozwalają na osobistą identyfikację użytkowników. Jeśli nie Jeśli chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się jego użyciu. W tym przypadku plik cookie konwersji musi zostać dezaktywowany w ustawieniach użytkownika przeglądarki. Nie ma również uwzględnienia w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie „plików cookie konwersji” odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych reklam.

Szczegółowe informacje na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej możesz monitorować, ograniczać lub zapobiegać ustawianiu plików cookie. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Źródło: konfigurator ochrony danych z mein-datenschutzbeauftragter.de